Арилжааны цахилгаан халаалттай агаарын хөшиг

Арилжааны цахилгаан халаалттай агаарын хөшиг

Арилжааны цахилгаан халаалттай агаарын хөшиг

Аюулгүй хэрэглээнд зориулагдсан цахилгаан халаалттай агаарын хөшиг, бүрэн хөдөлгүүр нь агаарын хурдыг тогтвортой байлгадаг, тасралтгүй халаах үр ашигтай PTC, хүчтэй салхи үл үзэгдэх хаалгыг хадгалдаг, цэнэглэгдээгүй цахилгаан PTC нь ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангадаг.